Khi nào thì doanh nghiệp cần thiết phải làm quyết toán thuế năm

Bạn hiểu thế nào là công việc quyết toán thuế, việc quyết toán thuế có ảnh hưởng  gì tới  tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không?.

Quyết toán thuế là công việc bắt buộc của một doanh nghiệp sau một thời gian thành lập (thông thường là sau 5 năm, còn doanh nghiệp lớn thì có khi một năm quyết toán thuế một lần)

Khi nào thì doanh nghiệp phải làm quyết toán thuế năm:

Sau khi đơn vị có quyết định thanh tra quyết toán của cơ quan thuế quản lý yêu cầu, và cơ quan thuế thường hẹn doanh nghiệp sau 2 tuần để chuẩn bị

Quyết toán thuế nhằm mục đích gì:

Mục đích của việc quyết toán thuế là truy thu thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN của doanh nghiệp, vậy để cho doanh nghiệp bạn bị truy thu ít tiền thuế thì kế toán cần chuẩn bị gì?

Chúng tôi xin gửi đến các bạn 1 số kinh nghiệp khi làm quyết tóan thuế năm:

Để bảo vệ tối đa quyền lợi cho doanh nghiệp, người làm kế toán cần chuẩn bị tốt tinh thần ứng biến các tình huống mà cán bộ thuế có thể hỏi trong quá trình kiểm tra sổ sách. để việc quyết toán diễn ra tốt đẹp và bị truy thu ít tiền thuế, kế toán cần chuẩn bị đẩy đủ hồ sơ chứng từ, sổ sách, các giấy tờ kèm theo để khi cơ quan thuế hỏi đến giấy tờ gì thì kế toán có ngay để trình bày tránh việc khi hỏi không có mới bắt đầu chuẩn bị sẽ dẫn tới nhiều thiệt thòi cho doanh nghiệp.

1.Tờ khai thuế GTGT hang tháng đã nộp

2.Hoá đơn, chứng từ mua vào, bán ra kèm theo tờ khai đã nộp

3.Tất cả các loại giấy nộp tiền thuế

4.Báo cáo tài chính các năm đã nộp

5.Quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN

6.Quyết toán  thuế TNCN theo mẫu 05/KK

7.Sổ cái các TK theo bảng cân đối số phát sinh

8.Sổ chi tiết các tài khoản liên quan

9.Biên bản đối chiếu công nợ các năm

10.Bảng trích khấu hao TSCĐ và bảng phân bổ CCDC

11.Sổ chi tiết công nợ phải thu

12.Sổ chi tiết công nợ phải trả

Và còn rất nhiểu giấy tờ liên quan khác phụ thuộc vào loại hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ làm quyết toán thuế năm  hiểu được các vướng mắc mà người làm kế toán chưa đủ tự tin khi chuẩn bị sổ sách cũng như tinh thần trước khi quyết toán.

Các dịch vụ của chúng tôi : Dịch vụ kế toán trọn gói; Dịch vụ dọn dẹp sổ sách; dịch vụ lập báo cáo tài chính; dịch vụ kế toán thuế trọn gói, Dịch vụ làm quyết toán thuế của chúng tôi sẽ giải quyết tất cả các vướng mắc mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải.

Tại sao doanh nghiệp của bạn cần dịch vụ quyết toán thuế?

Hệ thống sổ sách kế toán phải được hạch toán và lưu trữ theo các quy định trong chế độ kế toán Việt Nam. Yêu cầu đặt ra là hồ sơ chứng từ chứng minh được nghiệp vụ phát sinh, ký tá đầy đủ, số liệu minh bạch, dễ kiểm tra, dễ đối chiếu. Nếu không đáp ứng được các yếu tố trên, khả năng Doanh nghiệp bị ấn định thuế là rất lớn.

Báo cáo tài chính của những năm quyết toán chưa được kiểm tra hoặc kế toán phụ trách thay đổi, bạn không thể lường hết các rủi ro xảy ra khi Cơ quan thuế vào thanh tra. Bạn có thể bị shock với số tiền phạt và truy thu thuế lên đến hàng trăm triệu vì những sai phạm có thể ngăn chặn được hoặc do lúng túng khi giải trình; hoặc hồ sơ chuẩn bị không đầy đủ mặc dù nghiệp vụ kinh tế là có thực.