Hỗ trợ

VỊ TRÍ QUẢNG CÁO Ở ĐÂU LÀ HIỆU QUẢ

- Đối với quảng cáo google adword vị trí quảng cáo rất quan trọng đến vấn đề khách hàng

-Vị trí 1-4 (top 4 nằm đầu trang tìm kiếm)lượng tìm kiếm của khách hàng luôn luôn cao và kèm theo lượng lick ảo rất lớn. Chi phí bỏ ra rất cao

-Vi trí 1-3 ( top 7 nằm cuối trang)- Lượng Khách hàng kéo xuống tìm kiếm ít, chi phí bỏ ra cũng ít theo.

BANNER XUẤT HIỆN Ở NHỮNG TRANG WEB NÀO?

-QUẢNG CÁO GOOGLE BANNER chỉ xuất hiện ở những trang web đã đăng ký và liên kết với GOOGLE ( google adsense)​

QUẢNG CÁO NÀO LÀ HIỆU QUẢ

-Nếu bạn bán sản phẩm hay tìm kiếm khách hàng thì QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS luôn la ưu tiên hàng đầu. Vì 90% khách hàng ở Việt Nam tìm kiếm từ khóa trên Google.

-Nếu bạn muốn QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU để khách hàng biết đến bạn và công ty nhiều hơn thì lựa chon GOOGLE BANNER - TIẾP THỊ LẠI sẻ đem lại sự hài lòng nhất cho bạn. Khi bạn chạy quảng cáo Banner trên các trang rao vặt, báo .... đã liên kết với GOOGLE thì Banner của bạn sẻ xuất hiện trên các Website đó.