Khuyến mãi cho khách hàng

♥ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ♥

 * Ký hợp đồng 3 tháng: GIẢM 5% tổng giá trị hợp đồng

 * Ký hợp đồng 6 tháng: GIẢM 10% tổng giá trị hợp đồng

 * Ký hợp đồng 12 tháng: GIẢM 15% tổng giá trị hợp đồng