Đội ngũ nhân viên

DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG  hiện tại có đội ngũ nhân sự hơn 50 người gồm các cử  nhân, thạc sĩ trong ngành tài chính – kế toán. Trên 70% đều có kinh nghiệm thực tiễn hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn, kế toán, kiểm toán. Tấ cả đều có kinh nghiệm chuyên môn vững chắc, xử lý và khắc phục vấn đề phát sinh chuyên nghiệp.

Để có được đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, Kế toán DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG tiến hành:

Tuyển dụng nhân sự theo quy trình và có những tiêu chuẩn rất cụ thể
Chú trọng tính cách, quan điểm sống của ứng viên hơn khi tìm kiếm một người đồng đội làm việc cùng mình.
Tiến hành đạo tạo liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn và thực tế cho đội ngũ nhân sự