Dịch Vụ Báo Cáo Thuế

Dịch vụ báo cáo thuế là dich vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG là công ty dịch vụ báo cáo thuế , kế toán chuyên nghiệp được thành lập, hoạt động và cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

 Báo cáo thuế chỉ là một phần nhỏ trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Báo cáo thuế là kết quả của hạch toán , làm sổ sách kế toán, tổng hợp thông tin kế toán. Từ chứng từ gốc, nhân viên kế toán thuế sẽ hạch toán kế toán, ghi sổ kế toán và kết xuất ra các báo cáo thuế. Báo cáo thuế phải khớp với sổ sách kế toán, sổ sách kế toán lạị phải khớp với chứng từ kế toán. Để kiểm tra báo cáo thuế thì phải kiểm tra sổ sách kế toán, kiểm tra chứng từ kế toán.  

CÁC DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG 

Dịch vụ báo cáo thuế đối với khách hàng doanh nghiệp

-          Dịch vụ báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) tạm tính hàng quý;

-          Dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm

-          Dịch vụ kiểm tra, soát xét và hoàn thiện hồ sơ thuế;

-          Dịch vụ làm việc và giải trình cơ quan thuế;

-          Dịch vụ làm quyết toán thuế;

-          Dịch vụ tư vấn thuế;

-          Dịch vụ hoàn thuế; 

Để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, thông tin được cập nhật kịp thời, chi phí hợp lý . doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG  

Phí dịch vụ báo cáo thuế tại DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG  được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN. DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG sẽ xuất hoá đơn dịch vụ kế toán thuế , báo cáo thuế hàng hàng tháng, hàng quý cho khách hàng.  

Khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế tại DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG , DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển.  

Dịch vụ báo cáo thuế của DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế nhiều tiện ích trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ thuế với nhà nước.  

Với việc lựa chọn dịch vụ báo cáo thuế của DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG , DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG sẽ thực hiện toàn bộ các hoạt động báo cáo thuế, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời chất lượng các báo thuế luôn được đảm bảo, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu, các báo thuế do chúng tôi thực hiện.  

Đồng thời trong quá trình thực hiện dịch vụ báo cáo thuế , DỊCH VỤ KẾ TOÁN SG sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, hoá đơn, chứng từ, trong hoạt động kinh doanh.